18-10-19 Zakręcamy wodę!

Prosimy o zakręcenie wody w dniu 18 października 2019 r.

Prosimy również o osobiste dostarczenie odczytów zużycia wody do biura zarządu za potwierdzeniem (podpis działkowicza w kartotece wodomierza).
Odczyty należy zgłaszać do końca listopada br. , w razie niedostarczenia odczyty w wyznaczonym terminie Działkowicz obciążony będzie za zużycie wody ryczałtowo.
Prosimy także o nie wrzucanie odczytów do skrzynki pocztowej i nie podawanie ich telefonicznie.

Uwaga !!!

Po zakręceniu wody należy zostawić otwarte zawory na okres zimowy,  celem zabezpieczenia wodomierzy przed ich uszkodzeniem przez mróz.

Dzień Działkowca 2019

31 sierpnia 2019r odbyło się coroczne spotkanie  z Okazji Dnia Działkowca (Święto Plonów)

W dniu 31 sierpnia 2019r. w liczącym 112 lat ROD im. Juliusza Ligonia w Katowicach odbyły się uroczyste Dożynki. W uroczystości wraz z licznym gronem działkowców udział wzięli: Prezydent Miasta Katowice – Pan dr Marcin Krupa, Wiceprezydent Miasta Katowice – Pan Mariusz Skiba, Pan Maciej Biskupski Przewodniczący Rady Miasta Katowice. Okręgowy Zarząd Śląski PZD reprezentował Pan Józef Łęczycki, Okręgową Radę OZŚL.PZD, Pan Zbigniew Baran.
Obecni również byli Pan Konrad Całek dyr. sklepu Leroy Merlin i Pani Milena Błachucka, coroczni fundatorzy nagród dla naszych najlepszych działkowców oraz przedstawiciele IV Komisariatu w Katowicach, którym ogród zawdzięcza porządek i bezpieczeństwo.

Przed rozpoczęciem uroczystości zebrani uczcili pamięć zmarłych działkowców oraz poległych żołnierzy i ofiar napaści niemieckiej na naszą Ojczyznę z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Otwarcia uroczystości dokonał Kazimierz Szymiczek prezes ROD J. Ligonia, który w swoim wystąpieniu omówił Uchwałę Krajowej Rady PZD dotyczącą „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”. Zaznaczył także jaką ważną rolę spełniają ogrody działkowe w miejskich przestrzeniach stanowiąc tzw. pasy napowietrzające będące w istocie płucami miast.  Nawiązał także do komunikatu Krajowego Zarządu PZD w sprawie racjonalnego zużycia wody w świetle globalnego ocieplenia i kurczących się zasobów wody w Polsce i na świecie.

Następnie wystąpił Pan Marcin Krupa, Prezydent Katowic dziękując działkowcom za gościnność i serdeczną atmosferę omawiając przy tym sprawy ogrodów w Katowicach, podkreślając iż samorząd miasta nie planuje w żadnym wypadku likwidacji ogródków działkowych w mieście co związane było z takimi pogłoskami.
Życząc działkowcom satysfakcji z uprawianych działek wyraził nadzieję iż będzie nadal stałym gościem na Dożynkach w ROD J. Ligonia. Do życzeń dołączyli w swoich wystąpieniach także Wiceprezydent Katowic Pan Mariusz Skiba i Pan Maciej Biskupski Przewodniczący Rady Miasta Katowice.
Członek Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD, Pan Józef Łęczycki życzył działkowcom zadowolenia z upraw i dorodnych plonów . Podkreślił także iż spokój ten i bezpieczeństwo ogrodów działkowych jest ciężko wypracowane przez Polski Związek Działkowców.

Po oficjalnych wystąpieniach, wyróżniającym działkowcom wręczono nagrody wraz z dyplomami uznania. Zasłużonych dla ROD. J. Ligonia odznaczono odznakami
związkowymi. Następnie działkowcy bawili się w rytmach muzyki tanecznej do późnych godzin nocnych.