Opłaty za użytkowanie działek w roku 2020

OPŁATY ZA DZIAŁKI W 2019 ROKU


Opłaty wyliczone zostały na dzień 23 luty 2019 (nie obejmują wpłat dokonanych po tym okresie)
Pytania prosimy kierować na adres mail: ogrodyligonia@pzdligonia.linuxpl.info

Dane do dokonania przelewu:

Konto Bankowe:
84 8437 0002 0010 0100 0622 0001
(przy regulowaniu opłat za działki proszę na przelewie podać Imię i Nazwisko właściciela oraz Numer działki)

UWAGA!
Oopłaty w kasie R.O.D.

W TYM ROKU KASA OGRODU CZYNNA CO DRUGI WTOREK
DOKŁADNE DATY OTWARCIA KASY PODAWANE SĄ NA BIEŻĄCO NA STRONIE WWW
ORAZ TABLICY OGŁOSZEŃ NA DOMU DZIAŁKOWCA
(GODZINY OTWARCIA KASY – 16.00 DO 17.30)

Termin wnoszenia opłat za korzystanie z działki ROD to 30 czerwiec, po tym okresie należy dodać do kwoty wykazanej w tabeli ustawowe odsetki wg. wzoru:


WZÓR NALICZANIA ODSETEK:

Kz * L * O
————- = On
365

GDZIE SYMBOLE I LICZBY OZNACZAJĄ:

Kz – kwota zaległości
L – liczba dni zwłoki
O – stawka odsetek za zwłokę ( 7% na rok )
365 – ilość dni w roku
On – kwota odsetek do zapłaty

W prostych słowach:

Kwotę do zapłaty należy pomnożyć * 0,07 i podzielić przez 365 dni
Otrzymany wynik to odsetki za 1 dzień zwłoki.
Następnie należy policzyć ile dni minęło od 1 lipca (czyli o ile spóźniamy się z płatnością)
i przez tę ilość pomnożyć otrzymany wynik odsetek za 1 dzień.
Otrzymaną kwotę odsetek dodać do głównej kwoty do zapłacenia (z tabeli) i taką kwotę wpłacamy.