Dzień Działkowca 2019

31 sierpnia 2019r odbyło się coroczne spotkanie  z Okazji Dnia Działkowca (Święto Plonów)

W dniu 31 sierpnia 2019r. w liczącym 112 lat ROD im. Juliusza Ligonia w Katowicach odbyły się uroczyste Dożynki. W uroczystości wraz z licznym gronem działkowców udział wzięli: Prezydent Miasta Katowice – Pan dr Marcin Krupa, Wiceprezydent Miasta Katowice – Pan Mariusz Skiba, Pan Maciej Biskupski Przewodniczący Rady Miasta Katowice. Okręgowy Zarząd Śląski PZD reprezentował Pan Józef Łęczycki, Okręgową Radę OZŚL.PZD, Pan Zbigniew Baran.
Obecni również byli Pan Konrad Całek dyr. sklepu Leroy Merlin i Pani Milena Błachucka, coroczni fundatorzy nagród dla naszych najlepszych działkowców oraz przedstawiciele IV Komisariatu w Katowicach, którym ogród zawdzięcza porządek i bezpieczeństwo.

Przed rozpoczęciem uroczystości zebrani uczcili pamięć zmarłych działkowców oraz poległych żołnierzy i ofiar napaści niemieckiej na naszą Ojczyznę z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Otwarcia uroczystości dokonał Kazimierz Szymiczek prezes ROD J. Ligonia, który w swoim wystąpieniu omówił Uchwałę Krajowej Rady PZD dotyczącą „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”. Zaznaczył także jaką ważną rolę spełniają ogrody działkowe w miejskich przestrzeniach stanowiąc tzw. pasy napowietrzające będące w istocie płucami miast.  Nawiązał także do komunikatu Krajowego Zarządu PZD w sprawie racjonalnego zużycia wody w świetle globalnego ocieplenia i kurczących się zasobów wody w Polsce i na świecie.

Następnie wystąpił Pan Marcin Krupa, Prezydent Katowic dziękując działkowcom za gościnność i serdeczną atmosferę omawiając przy tym sprawy ogrodów w Katowicach, podkreślając iż samorząd miasta nie planuje w żadnym wypadku likwidacji ogródków działkowych w mieście co związane było z takimi pogłoskami.
Życząc działkowcom satysfakcji z uprawianych działek wyraził nadzieję iż będzie nadal stałym gościem na Dożynkach w ROD J. Ligonia. Do życzeń dołączyli w swoich wystąpieniach także Wiceprezydent Katowic Pan Mariusz Skiba i Pan Maciej Biskupski Przewodniczący Rady Miasta Katowice.
Członek Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD, Pan Józef Łęczycki życzył działkowcom zadowolenia z upraw i dorodnych plonów . Podkreślił także iż spokój ten i bezpieczeństwo ogrodów działkowych jest ciężko wypracowane przez Polski Związek Działkowców.

Po oficjalnych wystąpieniach, wyróżniającym działkowcom wręczono nagrody wraz z dyplomami uznania. Zasłużonych dla ROD. J. Ligonia odznaczono odznakami
związkowymi. Następnie działkowcy bawili się w rytmach muzyki tanecznej do późnych godzin nocnych.

Kontenery na śmieci

Drodzy działkowicze, pragniemy przypomnieć, iż kontenery na śmieci znajdujące się na terenie naszych ogrodów, przeznaczone są na odpady bieżące jakie wytwarzamy przebywając na naszych ogródkach. Niestety są tacy, którzy wyrzucają odpady zielone, które należy kompostować w kompostownikach. Zgodnie z regulaminem ROD są one obowiązkowe na każdej działce. Na jesień kiedy pojawiają się duże ilości odpadów na przykład w postaci spadających liści, utylizujemy je za pomocą przydzielonych i rozdawanych w Domu Działkowca, już od paru lat specjalnych worków, które w określonym terminie należy dostarczyć we wskazane miejsce, skąd wywożone są przez Urząd Miasta Katowice.

Jednakże w ostatnim czasie zmorą naszego skromnego śmietnika stają się odpady wielkogabarytowe!
Drodzy Działkowcy, takie śmieci nie mogą być składowane na naszym śmietniku i jest to niezgodne z regulaminem ROD. Osoby przyłapane na wyrzucaniu takich odpadów (a już paru takich było), obciążani są za wywiezienie kontenera z takim odpadem, oraz nałożona zostaje przez Straż Miejską grzywna w wysokości 500 zł.
Jednocześnie informujemy iż w Katowicach znajdują się cztery punkty odbioru odpadów wielkogabarytowych, gdzie każdy może takie odpady zutylizować. W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie naszego regulaminu, a śmieci wielkogabarytowe wywozić we własnym zakresie do punktów wskazanych przez Gminę.

Adresy tych punktów, znaleźć można na stronie http://odpady.katowice.eu