Lustracja 2024

Uwaga Działkowcy
W dniach od 15 do 29 czerwca odbędzie się coroczna lustracja ogrodów.
Bardzo prosimy o przygotowanie działek do stanu zgodnego z regulaminem ROD.
Bardzo prosimy o przycięcie żywopłotów do samego ogrodzenia od strony zewnętrznej i wysokości określonej w regulaminie.
Przypominamy że cały czas nasilają się w mediach głosy o niewłaściwym wykorzystaniu terenów zorganizowanych jako ogrody działkowe.