Worki na liście

Zapraszamy wszystkich naszych Działkowców po odbiór darmowych worków na liście.

Gdzie?
W siedzibie Zarządu (Dom Działkowca).

Kiedy?
W dniach dyżuru Zarządu: 18.10.22; 08,11.22; 22.11.22; 06.12.2022

Co można wrzucać do worków i do kiedy?
Worki napełnione wyłącznie odpadami zielonymi należy składać z lewej strony boksu na śmieci, na placu przed Domem Działkowca do dnia 15 grudnia 2022r.
Pracownicy MPGK sprawdzają ich zawartość i często stwierdzają iż jest ona niezgodna z przeznaczeniem, co powoduje naliczanie kar dla ROD J. Ligonia.