Dożynki 2022

Zarząd ROD  im. J. Ligonia zaprasza działkowców na uroczystość Dożynek, która odbędzie się dnia 10 września 2022 w Domu Działkowca, rozpoczęcie o godz.15:00.
Po części oficjalnej zapraszamy na wieczorek taneczny. Poczęstunek we własnym zakresie.