Stany liczników wody

Uwaga Działkowcy

Prosimy o podawanie stanów liczników wody, najpóźniej do 30.11.21.
Stan należy podać osobiście, w biurze Zarządu, wraz ze złożeniem podpisu.

Przypominamy zapominalskim, że po tym terminie woda będzie rozliczona ryczałtem, co znacznie wpłynie na wysokość rachunku. Co roku powoduje to niepotrzebne sytuacje konfliktowe.

Ponownie przypominamy o konieczności pozostawienia odkręconych zaworów wody na zimę celem uniknięcia uszkodzenia wodomierza.