Dyżury Zarządu i kasy

Dyżury zarządu i kasy w miesiącach październik, listopad, grudzień 2021 r.

07.10.2021 r. wtorek od 15 oo do 17,30

19.10.2021 r.     ”           ”               “

09.11.2021  r.    ”           ”               “

07.12. 2021 r.    ”          ”                “