Rozliczamy wodę

Uwaga  działkowicze!

Prosimy o osobiste dostarczenie odczytów zużycia wody do biura zarządu ROD, za potwierdzeniem  podpisu działkowca w kartotece wodomierza – do końca listopada br.

W razie niedostarczenia odczytu wodomierza w powyższym terminie – zużycie wody będzie obliczone ryczałtem.

Wrzucanie odczytów wodomierzy do skrzynki i podawanie ich telefonicznie będzie nieważne, a zużycie również  zostanie obliczone wg ryczałtu.

Ponownie   przypominamy  że  należy  zostawić   zawory   wody na   działkach  otwarte na  zimę  aby  mróz nie  rozsadził  wodomierzy.