Kasa czynna…

W lipcu kasa będzie czynna w dniach:

7 lipca 2020 – w godzinach  od 15:30 do 17 : 30
21 lipca 2020 – w godzinach od 15:30 do 17:30

Nadal obowiązuje zasłanianie ust i nosa