Zakaz wyrzucania śmieci


Od dnia 15 października 2019 do końca marca 2020, nie będzie podstawiany kontener na śmieci przy Domu Działkowca.
Wyrzucanie śmieci w tym okresie jest zabronione. Przypadki podrzucania śmieci przy braku kontenera, zgłaszane będą organom porządkowym miasta Katowice. W tym roku zostało ukaranych przez Straż Miejską mandatami 5 osób. (3 działkowiczów i 2 osoby obce)