18-10-19 Zakręcamy wodę!

Prosimy o zakręcenie wody w dniu 18 października 2019 r.

Prosimy również o osobiste dostarczenie odczytów zużycia wody do biura zarządu za potwierdzeniem (podpis działkowicza w kartotece wodomierza).
Odczyty należy zgłaszać do końca listopada br. , w razie niedostarczenia odczyty w wyznaczonym terminie Działkowicz obciążony będzie za zużycie wody ryczałtowo.
Prosimy także o nie wrzucanie odczytów do skrzynki pocztowej i nie podawanie ich telefonicznie.

Uwaga !!!

Po zakręceniu wody należy zostawić otwarte zawory na okres zimowy,  celem zabezpieczenia wodomierzy przed ich uszkodzeniem przez mróz.