Opłaty za ogródki

W ZWIĄZKU Z NOWYMI PRZEPISAMI ROCZNE OPŁATY OGRODOWE PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO:
84 8437 0002 0010 0100 0622 0001

przelewem lub bezpośrednio w Śląskim Banku Spółdzielczym „Silesia”
w Katowicach ul. Kopernika 5
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00 do 18:00
z adnotacją „opłata za działkę numer…………. ”