Kontenery na śmieci

Drodzy działkowicze, pragniemy przypomnieć, iż kontenery na śmieci znajdujące się na terenie naszych ogrodów, przeznaczone są na odpady bieżące jakie wytwarzamy przebywając na naszych ogródkach. Niestety są tacy, którzy wyrzucają odpady zielone, które należy kompostować w kompostownikach. Zgodnie z regulaminem ROD są one obowiązkowe na każdej działce. Na jesień kiedy pojawiają się duże ilości odpadów na przykład w postaci spadających liści, utylizujemy je za pomocą przydzielonych i rozdawanych w Domu Działkowca, już od paru lat specjalnych worków, które w określonym terminie należy dostarczyć we wskazane miejsce, skąd wywożone są przez Urząd Miasta Katowice.

Jednakże w ostatnim czasie zmorą naszego skromnego śmietnika stają się odpady wielkogabarytowe!
Drodzy Działkowcy, takie śmieci nie mogą być składowane na naszym śmietniku i jest to niezgodne z regulaminem ROD. Osoby przyłapane na wyrzucaniu takich odpadów (a już paru takich było), obciążani są za wywiezienie kontenera z takim odpadem, oraz nałożona zostaje przez Straż Miejską grzywna w wysokości 500 zł.
Jednocześnie informujemy iż w Katowicach znajdują się cztery punkty odbioru odpadów wielkogabarytowych, gdzie każdy może takie odpady zutylizować. W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie naszego regulaminu, a śmieci wielkogabarytowe wywozić we własnym zakresie do punktów wskazanych przez Gminę.

Adresy tych punktów, znaleźć można na stronie http://odpady.katowice.eu